over het project Zelf Sjöldj (eigen schuld)

Met het project “Zelf Sjöldj” maakt stichting Turba het thema armoede bespreekbaar. Dit doet zij tijdens bijeenkomsten waar het thema op een ludieke manier wordt gepresenteerd en waar mensen vervolgens uitgedaagd worden om zelf na te denken over hun opvatting over armoede.

Armoede is een thema waar in veel verenigingen, zoals ouderenbonden, vrouwenbonden, buurtverenigingen tot en met serviceclubs, over wordt gesproken. Vaak in de derde persoon. Er is dan niet altijd begrip voor de mensen die het aan gaat. Toch zijn er binnen deze groepen óók mensen die daadwerkelijk in armoede leven. Vaak zijn zij zich niet eens bewust van de situatie waarin zij terecht kunnen komen. Armoedeproblematiek is een abstract/relatief begrip dat zij niet direct koppelen aan de eigen situatie.

Door uit te leggen waar de problematiek vandaan komt en wat het betekent voor mensen die er mee te maken hebben ontstaat er begrip voor mensen die het aangaat. De volgende stap is herkennen en signaleren. De deelnemers aan de bijeenkomst kunnen zaken signaleren in hun omgeving die mis dreigen te lopen en mensen wijzen op organisaties die hen kunnen helpen. Zij worden hierdoor mede “ambassadeur” in de strijd tegen armoede. De groep mensen die zelf te maken heeft met armoede wordt zich bewust van het feit dat er hulp voor hen is. Hulp om naar een oplossing te werken voor al bestaande problemen of hulp om problemen te voorkomen.
In totaal organiseert stichting Turba minimaal twintig themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn voor groepen van maximaal 50 personen, die regelmatig in organisatorisch verband bij elkaar komen.
De themabijeenkomsten worden in eerste instantie aangeboden aan en via de Provinciale Koepels van Maatschappelijk Organisaties in Limburg en bijvoorbeeld welzijnsinstellingen.

De themabijeenkomsten kunnen vanaf maart 2019 worden geboekt door organisaties, instellingen en groepen. Door de financiële bijdrage van het Kansfonds kunnen 20 themabijeenkomsten gratis worden aangeboden aan lokale vrijwilligersorganisaties.

Tijdens de themabijeenkomsten wordt het thema armoede besproken aan de hand van verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd. Verhalen die verteld worden in sketches, monologen en liedjes. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs met een schaterlach. Onderdeel van de themabijeenkomst is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede. Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de bezoekers een informatiebrochure.

In de brochure kunnen bezoekers meer informatie lezen over armoede en wet- en regelgeving. Daarnaast staan in de brochure tips voor zaken die je zelf kunt ondernemen. Uiteraard staan in de brochure ook de contactadressen van hulporganisaties opgenomen en verwijzing naar plekken waar nog meer informatie te vinden is over armoede. De brochure is bedoeld voor mensen die zelf met problemen te maken hebben als ook voor “signaleerders” van mensen die in de problemen zijn of dreigen te komen.

mede mogelijk gemaakt door: