Stichting Turba, ontstaan na verschillende activiteiten om armoede in brede kring op de agenda te zetten, zet zich in om maatschappelijke thema’s op toegankelijke, creatieve en muzikale wijze bespreekbaar te maken.

zelf sjöldj/zelf schuld

ThemaTheater, waarin de problematiek rond armoede en schulden op een laagdrempelige manier wordt gepresenteerd. Dit gebeurt in de vorm van korte sketches, monologen en liedjes die gebaseerd zijn op verhalen van ervaringsdeskundigen. In de voorstelling worden de vooroordelen die er vaak leven benoemd, en worden de consequenties hiervan besproken.

Klik hier voor meer informatie.

een bloemetje hoort erbij

Tijdens het spel “Een bloemetje hoort erbij” staat het maken van keuzes centraal. Deelnemers aan het spel ervaren welke keuzes mensen met problemen soms moeten maken.
Mensen die in armoede leven of te maken hebben met schulden wordt vaak verweten dat ze foute keuzes maken of hebben gemaakt. 

klik hier voor meer informatie

workshop: en nu weer samen verder

 
Mensen die lange tijd te maken hebben met financiële problemen leven continu in een stress situatie. Wat betekent dit voor die mensen? Welke invloed heeft het op keuzes die ze moeten maken? Wat betekent dit voor het lidmaatschap van verenigingen? Wat betekent dit als je mensen wil helpen? Wanneer spreek je eigenlijk van problematische financiële problemen?
Deze en nog meer vragen worden morgen besproken in de workshop “En nu samen verder”.
 

vrijwilligerswerk voor iedereen

Hoe kun je als vereniging/vrijwilligersorganisatie je organisatie zo inrichten en organiseren dat deze toegankelijk is en blijft voor mensen die leven in armoede.
De bedoeling is dat alle bestuursleden van verenigingen/vrijwilligersorganisaties die deelnemen aan het project individueel een QuickScan invullen die door stichting Turba is ontwikkeld. 

Klik hier voor meer informatie