Stichting Turba, ontstaan na verschillende activiteiten om armoede in brede kring op de agenda te zetten, zet zich in om maatschappelijke thema’s op toegankelijke, creatieve en muzikale wijze bespreekbaar te maken.

actuele projecten

zelf sjöldj/zelf schuld

Met het project “Zelf Sjöld/Zelf Schuld” willen stichting Turba en het Oranje Fonds ervoor zorgen dat mensen die te maken hebben met armoede of schulden volwaardig mee kunnen blijven doen binnen vrijwilligersorganisaties zoals sport en muziekverenigingen, ouderenbonden, vrouwenbonden en buurtverenigingen.

Klik hier voor meer informatie.

en nu weer samen verder

Stichting Turba en Kansfonds willen organisaties/verenigingen waar de themabijeenkomst “Zelf Sjöldj” eerder is uitgevoerd de mogelijkheid bieden om samen te kijken op welke wijze de vrijwilligersorganisatie hun organisatie zo kan inrichten dat deze toegankelijk is en blijft voor mensen in armoede.

Klik hier voor meer informatie.

informatie over gemeentelijke regelingen

De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor hulp bij schulden.
Regelingen om mensen te ondersteunen of te helpen kunnen verschillen per gemeente.
Tijdens de gesprekken met besturen van verenigingen/vrijwilligersorganisaties, die in het kader van de projecten “Zelf Sjöld” en “En nu weer samen verder werden gevoerd, kwam naar voren dat het soms moeilijk is om de juiste informatie op de website van de gemeente te vinden.
Voor de gemeenten waar wij “Zelf Sjöldj” hebben verzorgd hebben we een overzicht gemaakt van de relevante regelingen. (Deze lijst zal nog worden aangevuld.)
Klik hier voor het overzicht