Stichting Turba stelt zich ten doel: het op een creatieve manier bespreekbaar maken van maatschappelijke thema’s.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het organiseren van voorstellingen en bijeenkomsten;
- in samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties ontwikkelen van producten en methodieken om specifieke maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken;
- het leggen van verbindingen tussen de verschillende thema’s en organisaties die hulp kunnen bieden bij het oplossen van problemen;
- het produceren/uitgeven/publiceren/toepassen van creatieve methodieken;
- gevraagd en ongevraagd adviseren over maatschappelijke thema’s.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

bestuur

naam