bestuur en projectcoördinator:

Ivonne van de Kar (voorzitter)
Ivonne van de Kar studeerde aan de Fontys Hogeschool in Sittard Nederlands-Geschiedenis en Derde Wereldstudies. Ze werkte bij het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking en gaf Nederlandse les aan nieuwkomers. Sinds 25 jaar werkt ze in Nederland en daarbuiten samen met Religieuzen in de strijd tegen mensenhandel eerst via de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel en nu in de organisatie Zusterwerk.

Ton van Zoest (penningmeester)
Na een gevarieerde loopbaan in de commerciële sector en (semi)overheid, zowel uitvoerend, als op managementniveau actief binnen werkvelden van:
dienstverlening, jeugd- en gezondheidszorg, welzijn (m.n. sociaal-cultureel werk) en arbeidsre-integratie, nu PZZ’er (Pensionado Zonder Zorgen) met brede interesses.

Willem Evers (secretaris)
Vanuit mijn persoonlijke visie en betrokkenheid vind ik het belangrijk dat de door TURBA gebruikte methodieken een beroep doen op begrip en inlevingsgevoel en zodoende leiden tot activiteiten die een essentiële bijdrage leveren ter beperking van menselijke ellende in onze maatschappij.

Enid Hansen

Ton Custers (projectcoördinator)
Vanuit Hastijns projectcoördinator van stichting Turba. Adviseur op het gebied van welzijn en zorg en schrijver/componist van culturele producties. Als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten op het gebied van armoede (o.a. seminar van Emmaus Perspectief voor beleidsbepalers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden en Maand van de Armoede in de gemeente Roermond).