projecten

zelf sjöldj/zelf schuld

Met het project “Zelf Sjöld/Zelf Schuld” willen stichting Turba en het Oranje Fonds ervoor zorgen dat mensen die te maken hebben met armoede of schulden volwaardig mee kunnen blijven doen binnen vrijwilligersorganisaties zoals sport en muziekverenigingen, ouderenbonden, vrouwenbonden en buurtverenigingen.

Klik hier voor meer informatie.

en nu weer samen verder

Stichting Turba en Kansfonds willen organisaties/verenigingen waar de themabijeenkomst “Zelf Sjöldj” eerder is uitgevoerd de mogelijkheid bieden om samen te kijken op welke wijze de vrijwilligersorganisatie hun organisatie zo kan inrichten dat deze toegankelijk is en blijft voor mensen in armoede.

Klik hier voor meer informatie.