en nu weer samen verder

Door de coronacrisis hebben nog meer mensen dan voorheen te maken met een krappe beurs. Nu “de maatschappij” weer langzaam op gang begint te komen moeten zij keuzes maken tussen de verschillende zaken die geld kosten. Als zij, voor de coronacrisis, lid waren van een vereniging of club waar direct of indirect kosten aan verbonden zijn, is de kans groot dat zij er voor kiezen om het lidmaatschap te beëindigen. Hierdoor wordt de kans op sociale isolatie voor deze groep mensen vergroot. Dit geldt zeker ook voor de kinderen die opgroeien in een gezin met een krappe beurs. Eerder hebben wij als stichting Turba het project “Zelf Sjöldj”, met financiële ondersteuning van Kansfonds, uitgevoerd. Dit project richtte zich met name op het bespreekbaar maken van het thema armoede/schulden binnen verenigingen/vrijwilligersorganisaties en het doorbreken van de vooroordelen die er bestaan over mensen die in armoede leven. Voor veel bestuurders van die organisaties was dit een “eye-opener”. Dit heeft er op verschillende plaatsen toe geleid dat er structureel aandacht wordt besteed aan het thema. Waar nog weinig aandacht aan besteed wordt is het “kijken naar de eigen organisatie”. Hoe kun je als vereniging/vrijwilligersorganisatie je organisatie zo inrichten en organiseren dat deze toegankelijk is en blijft voor mensen die leven in armoede.
Met het project “En nu weer samen verder” willen stichting Turba en Kansfonds hier aandacht aan besteden.

bijeenkomsten met besturen

De bedoeling is dat alle bestuursleden individueel een QuickScan invullen die door stichting Turba is ontwikkeld.
…lees verder>

workshops

Tijdens de workshops wordt informatie verstrekt over de armoede/schuldenproblematiek, het herkennen van signalen
… lees verder>