bijeenkomsten met besturen

De bedoeling is dat alle bestuursleden individueel een QuickScan invullen die door stichting Turba is ontwikkeld. De gegevens worden verwerkt en dienen als basis voor een bijeenkomst met de bestuursleden. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van de QuickScan besproken en wordt bekeken op welke wijze de vrijwilligersorganisatie hun organisatie zo kan inrichten dat deze toegankelijk is en blijft voor mensen die leven in armoede. Zo wordt dan besproken welke mogelijke financiële drempels er zijn, en hoe deze kunnen worden weggenomen. Het gaat hierbij niet alleen om de direct financiële aspecten, maar ook om de indirecte aspecten die kunnen leiden tot sociale uitsluiting. Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de bestuursleden een brochure met tips en relevante informatie. Deze bijeenkomsten met besturen zijn uitsluitend bedoeld voor die verenigingen/organisaties waar eerder de themabijeenkomsten “Zelf Sjöldj” zijn uitgevoerd.

naar workshops>