vrijwilligerswerk voor iedereen

Hoe kun je als vereniging/vrijwilligersorganisatie je organisatie zo inrichten en organiseren dat deze toegankelijk is en blijft voor mensen met een kleine beurs.
De bedoeling is dat alle bestuursleden van verenigingen/vrijwilligersorganisaties die deelnemen aan het project individueel een QuickScan invullen die door stichting Turba is ontwikkeld. 
De gegevens worden verwerkt en dienen als basis voor een bijeenkomst met bestuursleden. Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten van de QuickScan besproken en wordt bekeken op welke wijze de vrijwilligersorganisatie hun organisatie zo kan inrichten dat deze toegankelijk is en blijft voor mensen met een kleine beurs. Zo wordt er besproken welke mogelijke financiële drempels er zijn, en hoe deze kunnen worden weggenomen. Het gaat hierbij niet alleen om de direct financiële aspecten, maar ook om de indirecte aspecten die kunnen leiden tot sociale uitsluiting. 

Heeft u interesse… vul dan het reserveringsformulier in, of neem contact op met stichting Turba.