zelf sjöldj

Met het ThemaTheater “Zelf Sjöldj” wil stichting Turba het thema armoede bespreekbaar maken. De introductie van het thema gebeurt op een “ludieke” manier. Verhalen van ervaringsdeskundigen worden verteld in sketches en liedjes. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en zelfs soms met een schaterlach. Dit gebeurt zonder de ernst van het probleem te kort te doen en in combinatie met informatieverstrekking over de problematiek.

Armoede is een thema waar in veel verenigingen, zoals ouderenbonden, vrouwenbonden, buurtverenigingen tot en met serviceclubs, vaak in de derde persoon over wordt gesproken en er kan niet altijd op begrip gerekend worden voor de mensen die het aan gaat. Toch bevinden zich binnen deze groepen ook mensen die daadwerkelijk in armoede leven. Vaak zijn zij zich niet eens bewust van de situatie waarin zij terecht kunnen komen. Armoedeproblematiek is een abstract/relatief begrip dat zij niet direct koppelen aan de eigen situatie.

Door uit te leggen waar de problematiek vandaan komt en wat het betekent voor mensen die er mee te maken hebben kan er begrip gekweekt worden voor mensen die het aangaat. Zij kunnen signaleren in hun omgeving als er zaken mis dreigen te lopen, en mensen wijzen op organisaties die hen kunnen helpen. Zij worden hierdoor mede “ambassadeur” in de strijd tegen armoede. De groep mensen die zelf te maken hebben met armoede worden zich bewust van het feit dat zij hulp kunnen krijgen om problemen te voorkomen of om voor problemen die zij al ervaren naar een oplossing te werken.

"Zelf Sjöldj" kan worden geboekt door organisaties, instellingen en groepen. Als u als vrijwilligersorganisatie het reserveringsformulier invult nemen wij contact met u op om verdere afspraken te maken.  Voor vrijwilligersorganisaties is het ThemaTheater in principe gratis. Bij professionele organisaties kunnen de bijeenkomsten tegen betaling worden uitgevoerd.

Het ThemaTheater "Zelf Sjöldj" is mede tot stand gekomen door een bijdrage van Kansfonds en het Oranjefonds.

 

Acteurs: Mayke Roels, Resi Coumans, Ton Custers
Techniek: Maril Snijders

 

mede mogelijk gemaakt door