Stichting Turba, ontstaan na verschillende activiteiten om armoede in brede kring op de agenda te zetten, zet zich in om maatschappelijke thema’s en in het bijzonder armoede op toegankelijke, creatieve en muzikale wijze bespreekbaar te maken.
Om armoede te bestrijden is een krachtig netwerk nodig van bedrijfsleven, overheid, onderwijs, maatschappelijke instellingen en vrijwilligersorganisaties; stichting Turba wil hier graag een steentje aan bijdragen.

wat?
wij maken maatschappelijke thema’s op een creatieve manier inzichtelijk en bespreekbaar

hoe?
toneel/cabaret/musicals/muziek/spelen met taal/(bord)spellen/multimedia producties

mogelijke onderwerpen?
armoede, grensoverschrijdend gedrag, polarisatie, laaggeletterdheid, mantelzorg

voor wie?
groepen die in georganiseerd verband regelmatig bij elkaar komen (zoals ouderenbonden, vrouwenbonden, jongerenorganisaties, jeugdclubs, serviceclubs), gemeenten, maatschappelijke organisatie...