info brochure

Na afloop van het ThemaTheater “Zelf Sjöldj” krijgen alle bezoekers een informatieboekje met teksten en onderwerpen die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen. In de brochure  is ook informatie opgenomen die gebruikt kan worden door mensen die zelf te maken hebben met armoede of schuldenproblematiek. De informatie uit het boekje ik ook terug te vinden op deze website.
Misschien heeft een van uw kinderen of kleinkinderen, een van uw vrienden, uw ouders, uw buren of wie dan ook in uw omgeving wel te maken met de problematieken en kunt u hen, met deze informatie in de hand, een stuk op weg helpen.
Elke gemeente heeft hulp op een andere manier georganiseerd. Hou er rekening mee dat misschien niet alle genoemde organisaties en instellingen actief zijn binnen uw gemeente. U kunt het beste eerst contact opnemen met uw gemeente. Zij kunnen u, als u zelf de juiste weg niet kunt vinden, verder helpen.