en verder

Hoe kunt u helpen?

Als u het vermoeden heeft dat iemand in uw omgeving schulden heeft kunt u, ook als u geen hulpverlener bent, helpen met het regelen van zijn schulden. Het is daarbij belangrijk om niet het roer van iemand over te nemen. Anders heeft het op de lange termijn geen effect. U helpt iemand door naast hem te staan.

Praten
Ga in gesprek met degene waarvan u vermoedt dat hij of zij schulden heeft en luister aandachtig, respectvol en zonder te oordelen naar zijn of haar verhaal. Het kunnen praten over de problemen zonder gelijk veroordeeld te worden is voor veel mensen al een hele opluchting. Daarom is het belangrijk om niet te oordelen over wat iemand heeft gedaan of doet, ook al bent u het er niet mee eens. Stel vragen om goed te begrijpen wat er precies aan de hand is, wat iemand doet of niet doet en hoe iemand zich voelt. Sta niet boven de ander als iemand die het beter weet, maar laat uw eigen kwetsbaarheid zien. Geef aan wat u wel en niet kunt betekenen en wat u van de ander verwacht, dit voorkomt teleurstellingen.

Doen
Mensen vinden het lastig om hulp te vragen. Het beste is als u zelf al weet welke hulp u zou kunnen bieden. Dit kan zijn door het doorverwijzen naar instelling of organisatie of een link op een website. Misschien kunt u ook helpen met het aanbrengen van overzicht en orde in de administratie of het samen opzetten van een stappenplan om uit de problemen te komen. Een stappenplan maakt het probleem overzichtelijker en beter oplosbaar en het moedigt aan om telkens weer een stap te zetten. Begin met het bewaren van bonnetjes, het ordenen van papieren en het bijhouden van een kasboek. Maak eventueel samen een begroting waardoor duidelijk wordt wat mensen daadwerkelijk te besteden hebben. Eindelijk weer zicht krijgen op de financiële situatie maakt mensen gelukkig. Leen geen geld uit, uitlenen van geld leidt tot een extra schuld voor de ander. Schulden los je niet op met nieuwe schulden!

Belangrijk
Probeer zoveel mogelijk uit te gaan van hetgeen de ander zelf kan doen, en neem zeker geen zaken over die de ander zelf kan doen. Maak de ander niet van u afhankelijk door voor alle betalingen te zorgen en met het bankpasje van de ander betalingen te doen. U bent geen inkomensbeheerder of bewindvoerder. Laat de ander ook zelf bellen of schrijven. Als dit niet lukt, doe het dan de eerste keren samen. Neem de originele stukken over geldzaken niet mee naar huis. Hierdoor worden problemen rondom zoekraken van of verantwoordelijkheid rondom papieren voorkomen. Neem ook de problemen van de ander niet mee naar huis. Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor alle financiële handelingen en betalingen. Durf los te laten zodat de ander zelfredzaam kan worden en de regie heeft over de eigen financiële huishouding.

Van kwaad tot erger

Aan de buitenkant kun je niet zomaar zien of iemand schulden heeft. Er zijn wel signalen die kunnen aangeven dat iemand geldproblemen heeft. Deze signalen zijn vaak gemakkelijk te herkennen. Hoe eerder iemand met geldproblemen aan de bel trekt, hoe gemakkelijker het is om de problemen op te lossen. Herkent u onderstaande signalen bij uzelf of bij uw kinderen, ouders, vrienden of andere personen in uw omgeving, schroom dan niet om actie te ondernemen.

Eerste signalen
. Vaak gebruik van creditcard
. Regelmatig kopen bij een postorderbedrijf en daarbij kiezen voor achteraf betalen
. Geld van de spaarrekening halen, ook van de kinderen
. Vaak rood staan
. Voorschot op salaris of vakantiegeld vragen
. Niet weten hoeveel inkomen er maandelijks binnenkomt
. Graag over- of extra willen werken
. Administratie is niet op orde
. Niet weten wat er maandelijks betaald moet worden
. Niet kunnen sparen
. Ruzie maken over geld
. Rekeningen niet op tijd betalen
. Niet over geldproblemen durven praten
. Er is minder of geen interesse meer in hobby’s of sport waar voorheen plezier aan beleefd werd
. Iemand is opeens vooral bezig met de korte termijn in plaats van met vakantie- of toekomstplannen etc.

Als het moeilijker wordt
. Automatische incasso’s worden niet afgeschreven
. Regelmatig niet kunnen pinnen
. Stress
. Geld is voor het einde van de maand op
. Niet (meer) op verjaardagen komen omdat er geen geld is voor een cadeau
. Zich schamen voor de financiële situatie, contact vermijden
. Slaapproblemen van de geldzorgen
. Er wordt (opeens) geld ‘geleend’ onder het mom van: portemonnee ‘vergeten’

Echte problemen
. Achterstand met de huur, energie en/of zorgverzekering
. Post wordt niet meer geopend, je ziet stapels ongeopende post liggen
. Het ene gat met het andere vullen
. De koelkast is nauwelijks gevuld
. Het huis is vervuild
. Er komt post van een deurwaarder of incassobureau