steuntje in de rug

Elke gemeente heeft hulp op een andere manier georganiseerd. Hou er rekening mee dat misschien niet alle genoemde organisaties en instellingen actief zijn binnen uw gemeente. U kunt het beste eerst contact opnemen met uw gemeente. Zij kunnen u, als u zelf de juiste weg niet kunt vinden, verder helpen.

Voedselbanken
Voedselbanken helpen mensen die het ‘t hardste nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten.
Naast het verstrekken van voedsel worden de klanten gestimuleerd hun lot in eigen hand te nemen (door cursussen, halfjaarlijkse toetsing, gesprekken op uitdeellocaties).
Of u voor een voedselpakket in aanmerking komt, hangt af van hoeveel u maandelijks overhoudt voor eten en kleding. Eenvoudig gezegd werkt het zo: ze tellen al het geld dat binnenkomt op, en trekken daar vaste uitgaven, zoals huur, water en licht, vanaf. Voor sommige kosten gebruiken ze een maximum. Er blijft dan een bedrag over, voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan het ‘normbedrag’? Dán kunnen ze u helpen.

Stichting Kledingbank Limburg
Kledingbank Limburg verstrekt kleding aan die mensen die het op dat moment nodig hebben. Om de noodzaak hiervan te bepalen werken zij met het principe van doorverwijzing. Deze verwijzing moet worden aangevraagd bij een erkende hulpverlener. De hulpverlener verwijst door via middel van het invullen van een verwijsbrief.
Naast het verstrekken van kleding en schoeisel aan de doelgroep “stille armoede” of “werkende armoede” stimuleert en activeert de Kledingbank de maatschappelijke betrokkenheid en de sociale activering van de doelgroep.