Omdat stichting Turba ontstaan is vanuit een aantal activiteiten rond het thema armoede is dit thema ook gekozen om hier de eerste producten rond te ontwikkelen.
Op termijn wil Stichting Turba activiteiten en projecten ontwikkelen rond meerdere thema's. Te denken valt hierbij aan thema's als laaggeletterdheid en eenzaamheid. Thema's die gevolgen hebben voor mensen persoonlijk, maar waar anderen vaak vanuit bepaalde vooroordelen naar kijken.